Siste dag med influensavaksinering i idrettshallen torsdag frå kl 10-13

Til no har over 600 personar benytta seg av vaksineringstilbodet  i idrettshallen denne veka, noko dei tilsette ved helsestasjonen er svært fornøgde med. 

Klikk for stort bilde Helsesjukepleiar Heidi Elnes Fiske melder at dei framleis har nokre vaksiner igjen, så ho oppfordrar dei som ikkje har hatt anledning tidlegare denne veka om å møte opp i idretthallen mellom kl 10-13 i dag. Ho legg til at dette gjeld dei som er i risikogruppa. Dei som ikkje er i risikogruppa må vente til etter 1. desember.

 

Prisar:

 • Influensavaksine  kr. 170,-
 • Pneumokokkvaksine  (lungebetennelse)  kr. 500,- (inkl. influensavaksine)
 • Betaling kun med kort og vipps! Grunna smittevernomsyn har vi ikkje muleghet for kontant betaling.

Det er ikkje etablert ei refusjons- eller tilskotsordning for å dek kje kommunane sine utgifter til vaksinering av risikogruppene, utover at vaksinen blir levert gratis frå Folkehelseinstituttet. Kommunane kan ifølge vaksinasjonsforskriften ta betalt for vaksinering for å dekkje utgiftene til gjennomføring av influensavaksinasjon i regi av kommunen. Du kan lese meir om dette på FHI sine nettsider.

Smitteverntiltak under vaksineringa

Influensavaksineringa vil bli gjennomført med gode smitteverntiltak med inndeling og avstand mellom folk.

Vi anbefalar at alle møter opp med munnbind på. For at vaksineringa skal gjennomførast lettast muleg, er det ønskeleg med t-skjorte eller anna tilpassa bekledning på overkroppen.

Ingen som er sjuke skal møte opp. Dersom du er usikker på vaksinering grunna medisinske forhold, kan du ta kontakt med fastlegen din. 

Vi er mange som vaksinerar, planen er å unngå lang ventetid. Ikkje møt før vi opnar.

Trafikk og parkering

Det er viktig at elevar ved skulane får komme seg trygt fram til skulen før trafikken startar. Det vil vere personar som passar på overgangar når elevane skal heim, men kjør forsiktig og ver obs på skuleelevar i området. Kjør forsiktig opp mot idrettshallen (skuleslutt frå 13.30-14.00 og 14.30-15.00 ca).

Parkering utanfor idrettshallen. Er det fullt blir de bedne om å vente av personell fra Røde kors. For dei som kan anbefalar vi å parkere nedanfor Øye kyrkje/ stor parkeringsplass for elevar ved vidaregående skule. Ser det ut som det er kø med bilar, anbefalar vi å komme tilbake litt seinare.

Grupper som anbefales influensavaksine hausten 2020 (FHI)

Vi vaksinerar kun helsepersonell og personar i risikogruppene. Vi må seie nei til andre som ønsker vaksinen. FHI har bestemt at andre må vente til etter 1. desember. Det er heller ikkej gitt noko anbefaling om prioritering av personar i såkalla kritiske samfunnsfunksjonar før 1. desember. Dette for å sikre at personar i risikogruppe blir prioritert vaksinen.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Du kan lese mer om influensavaksine i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell

Les meir om influensa på folkehelseinstituttets hjemmesider