Skatteoppkrevjarfunksjonen er ikkje lenger ei kommunal teneste

 

Klikk for stort bilde Skatteetaten  Frå 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjar-oppgåvene som kommunen har i dag. Skatteetaten får eit heilskapleg ansvar for fastsetting, innkrevjing og kontroll av skattar og avgifter.

 

 

Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen. 

Gå til skatteetaten sine nettsider for informasjon: skatteetaten.no

 

Informasjon om skatteetaten sitt kontor i Surnadal finn du her.


Kontakt skatteetaten på telefon: 800 80 000