Søk om tilskot til inkludering av barn og unge 2023

Målet med tilskuddsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha sjanse til mestring og samfunnsdeltaking. Tilskuddsordninga skal bidra til utvikling av åpne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. 

Søknadsfrist for 2023: 18. november 2022.

Kven kan søke 

Offentlige instansar, frivillige organisasjoner og private aktører.

Les utfyllande informasjon om tilskotsordninga på Bufdir.no 

Søk i søknadsportalen 

NB. Søknader som kjem inn etter fristen kan bli avvist.