Steinholmlia, Bøfjorden vassverk.

Påska 2019: Det vil ikkje bli opna for drikkevatn i den delen av leidningsnettet som ikkje er frostsikra i Steinholmlia hyttefelt i påska. Grunnen er nattefrost. Det vil bli gjort ei ny vurdering i veke 18. 

Teknisk Avd, Surnadal kommune.