Stemmetid og stemmestader på valdagen

Foto av valglogo - Klikk for stort bilde

Sjå opningstider for dei ulike vallokala i kretsane.

Stemmetider og stemmestader i Surnadal kommune

Surnadal kommune har to dagars val: Søndag 10. og måndag 11. september 2023. 

Vallokala i den enkelte krets har desse opningstidene:

Nedre Surnadal krets: Surnadal kulturhus

  • Søndag 10. september kl. 14.00 - 19.00
  • Måndag 11. september kl. 10.00 - 20.00

Desse vallokala er opne måndag 11. september kl. 12.00 - 20.00:

  • Mo krets: Mo oppvekstsenter
  • Bæverfjord krets: Bæverfjord oppvekstsenter
  • Bøfjorden krets: Bøfjorden grendahus
  • Stangvik krets: Stangvik oppvekstsenter
  • Todalen krets: Todalen sanitetshus

Hugs å ta med legitimasjon og valkort! 

Meir informasjon om Kommunestyrevalet og Fylkestingsvalet