Stortings- og sametingsvalget 2021

Valgdirektoratet har eigne sider der du kan følgje oppteljinga ved årets stortings- og sametingsval.

Følg med på  valgresultat.no

Her finn du opptalte stemmer både etter fylke, kommune og krets.

Sjå opptalte stemmer for Surnadal