Svømmehall

Grunna ombygging vil ikkje svømmehallen kunne tilby oppvarma basseng på onsdagar. Foreløpig beregna opning er 1. desember.

Om svømmehallen

Svømmehallen ligg på skuleområdet ved Surnadal ungdomsskule.

Svømmehallen har lengd 16.66 m og har 5 banar. Det er ei felles badstue.

Svømmehallen opnar om hausten 1. september og følgjer vanlegvis skuleruta.

Billettprisar.

Barn: kr. 35,-  Vaksne: kr. 70,-

Svømmehallen har kortautomat.

Leige av svømmehallen ved normal drift: 

Lag og andre kan søkje om å få leige svømmehallen til faste tider gjennom heile skuleåret. Søknadsfrist for det komande skuleåret er 15. april.

Tlf. 71660519. (mobil: 48992483).

 

Opningstider i svømmehallen
Opningstider i svømmehallen Reservert Leigetid
Tysdag Barn med følgje 16.30-18.30
Familiebading 18.30-20.00
Vaksne 20.00-21.30
Onsdag (oppvarma basseng) Babysvømming (opnar 1.des) 16.00-17.15
Reservert Surnadal helsesportlag, tlf. leiar 45078379 17.30-19.30
Reservert Surnadal og Rindal revmatikerforening, tlf. leiar 99737534 (opnar 1.des) 19.30-21.00
Torsdag Familiebading 18.30-20.00
Vaksne 20.00-21.30