Telenorvarsel: Fiberfeil og redusert mobildekning

Telenor I tillegg til dagens Telenor-trøbbel pågår det eit planlagd vedlikehaldsarbeid som påverkar Bollen.

Feil i Møre og Romsdal

Varsel frå Telenor - stort utfall på mobil i Rauma og Sunndal kommunar og sterkt råka breiband i Surnadal, Sunndal og Tingvoll kommunar

Sjå oppdatert varsel frå Telenor under. Det ser no ut som det meste av mobilnettet er tilbake i fylket.

Status: Analyse tyder på fiberbrudd. Entreprenør er rekvirert for videre feilsøking og -retting. Det var tidligere pågående feil i mobilnettet, som gjorde at fiberbrudd ga dobbeltfeil i mobilnettet. Denne feilen er nå rettet og det gjenstår kun fiberfeil som påvirker bredbånd og 3 mobilstasjoner.

Ny varsling innen 15:00 Konsekvens: Rauma og Sunndal kommune har enkelte områder med redusert mobildekning. Spesielt er områdene ved Bøfjorden og Torjulvågen berørt. Bredbånd er sterkt berørt i Surnadal, Sunndal og Tingvoll, samt Rindal kommune i Trøndelag. Det er brudd i landsnett fiber. 

Feil oppsto: 18.07.2022 10:52:00

Planlagd strømbrot:

Parallelt med feil som oppstod i dag, skuldast utfallet av mobilnett i Vindøldalen og eit område på Nordmarka at det pågår eit planlagt vedlikehaldsarbeid på strømlinja i perioden 15/7-25/7.