Vannpris til Surnadal kommune.

Driftsassistansens Vannpris for 2018 er tildelt Surnadal kommune.

Vannprisen, som første gong vart delt ut i 1986, er stifta av Driftsassistansen for Vann og Avløp i Møre og Romsdal. Prisen er anerkjenning for ein særlig stor innsats og stort engasjement innafor fagområdet vatn- og avløpsteknikk. Styret i Driftsassistansen er jury for vannprisen.

«BEGRUNNELSE»

SK har gjennom er årrekke drevet et målrettet arbeid med å oppgradere og utvikle sine vannbehandlingsanlegg og vært proaktiv mht drift og vedlikehold.

I alt har SK pr. i dag ansvaret for 13 kommunale vassverk, fra det minste med 5 ab. og det største med ca. 1500 ab. Totalt har kommunen 241 kilometer med vannledninger.

Kommunen har også vært svært villig/behjelpelig ved å ta over private vassverk, det siste så sent som nå i mars i år. Sentrale og nasjonale krav til vasskvalitet og drifting av vassverk har medført at private har hatt vanskeligheter med å imøtekomme slik krav. 5 av de nevnte 13 vassverkene har tidligere vært i privat eie.

Etter en betydelig oppgradering vart ett av disse tidligere private vassverkene (Kvanne vassverk) nominert og tildelt prisen Regionens beste drikkevann i klassen overvannskilder. Under landsfinalen på Lillestrøm i mars i år fikk vassverket en flott 2. plass i konkurranse med vassverk fra hele landet.

SK har vært tidlig ute med bl.a.:

 • Digitalisering av ledningskartverk for alle vassverkene.
 • Sentral driftsovervåkning. 10 av vassverkene er i dag overvåket 24/7.
 • Digitalt FDV program - Forvaltning Drift Vedlikehold.

SK er en «stor» kommune hva vann og vannbehandling angår. Med stor menes ikke mange abonnenter men heller mange vassverk og mange behandlingsformer, Kommunen har vassverk med vannbehandling i de fleste kategorier.

Anlegg med:

 • Membranfiltrering
 • Ionebytte-teknologi
 • Fellingsanlegg  (med jernklorid).
 • Grunnvann i løsmasser
 • Grunnvann i fjell
 • ph-justering med lut
 • ph-justering med vannglass
 • ph-justering med marmor
 • ph-justering med Hydro-Calcit
 • Desinfeksjon med klor
 • ....og mange UV-aggregater (både i serie og parallell)

For tiden planlegges det en større utbygging, med høydebasseng/membranfiltrering/nytt inntak o.a., for to av vassverkene som er tenkt sammenslått. Investering i år kr. 10 mill., kr. 10 mill. neste år og ytterligere kr. 7 mill. i 2021.

Klikk for stort bilde