Varselinstruks ved funn av dyrekadaver etter flaumen

Ved funn av kadaver av sau eller ku, ber vi alle om å varsle Surnadal kommune ved Råg Ranes på mobil: 90139231. Potensielle eigarar vil bli kontakta av kommunen.