Varsling frå Telenor - Større feil på Telenor sitt nett

Vi opplever et større utfall i Trøndelag. Feilen har konsekvens for internett trafikk, mobil tale og fast tlf.

Alternativ løysing

Teknisk vakt er satt opp med satelitt-telefonar.

Private kan benytte seg av jaktradio, "jakt-1", dersom det skulle oppstå kritiske situasjonar.

 

Wifi-anrop

For den som befinn seg på ein plass der det er trådlaus dekning, kan dei slå på wifi-anrop på telefon sin.

Den vil då fungere så lenge du befinn deg i eit område med trådlaus dekning.

Wifi-anrop slår du på under "Innstillinger" - Tilkoblinger"

Andre måtar å kontakte oss på

De som har trådlaust nett kan og kommunisere med Surnadal kommune via epost på beredskap@surnadal.kommune.no eller evt. på Facebook / messenger.

Berørte områder:

 • Surnadal
 • Sunndal
 • Smøla
 • Aure
 • Tingvoll
 • Gjemnes
 • Trøndelag
 • Kommune
 • Verdal
 • Rindal
 • Hitra
 • Orkland
 • Rennebu
 • Indre Fosen
 • Ørland
 • Frøya
 • Heim

Informasjon på Telenor sine sider

Les meir på Telenor sine sider