Vi søkjer vikarar for arbeid ved Surnadal Sjukeheim

Surnadal sjukeheim 

Kort om stillingane

Vi søkjer vikarar for arbeid i turnus både på kvardag og helg.

Om oss

Vi har pr i dag 61 institusjonsplassar med langtidsavdelingar, demensavdeling og korttidsavdeling. Det er knytt ein observasjonspost til korttidsavdelinga.

Hos oss er det stort fokus på;

Fagutvikling, kvalitet i tjenestene, velferdsteknologi, aktiviteter, matglede og refleksjon

Arbeidsoppgåver

- pleie og omsorgsarbeid i samarbeid med kollegaer

- aktiviteter med pasientane

- dokumentasjon i fagsystem

- legemiddelhandtering for dei med helsefagleg utdanning

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar

Vi søkjer deg som har relevant utdanning, eller deg som er i gang med helsefagleg utdanning. Andre med relevant erfaring og gode referansar kan óg bli vurdert.

Vi ønskjer at du er pliktoppfyllande, positiv, løysingsorientert og fleksibel, og at du har interesse for å arbeide med eldre på institusjon. Vi treng at du er arbeidsom, tek ansvar, viser initiativ og har gode samarbeidsevner. Personlege kvalifikasjonar vil bli vektlagt.

Søkjarane må kunne kommunisere godt på norsk og ha god skriftleg og munnleg framstillingsevne.

Vi tilbyr

- varierte oppgåver i eit triveleg arbeidsmiljø

- lønn iht. gjeldande avtaleverk

- gode pensjons- og forsikringsordningar

Tilsettingsvilkår

For stillinga gjeld vanlege kommunale tilsettingsvilkår.

Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, skal leggast fram før tiltreding.

Kontaktpersonar

Marit Moe Kvendbø, einingsleiar sjukeheimen, tlf. 97509871, epost: marit.moe.kvendbo@surnadal.kommune.no

Søknad sendast

Epost: marit.moe.kvendbo@surnadal.kommune.no

Søknadsfrist   

22.08.21          

Vår visjon:

Vi skal vere ein aktiv institusjon der kvar enkelt er verdifull

  Følg oss på Facebook @surnadalsjukeheim