Tove Drøpping

Ansvarsområde:

  • Utfakturering frå kommunen
  • Betalingsoppfølging (purring og inkasso)

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Mottatt purring?

Har du mottatt purring, men ikke finner å ha mottatt faktura, kan det være en feil mellom VIPPS og eFaktura. Ta da kontakt med din bankforbindelse

Kan du møte oss digitalt eller via telefon?

Velg det som passar best når du reserverer tid.

Digitale møte
Dersom du har mulighet og møte kan gjennomføre møte digitalt ,så er det å føretrekke.

  • Du vil då få ei innkalling frå oss.

Telefonmøte
Telefon kan og vere ei god løysing dersom oppdraget kan løyasast over ein samtale.

Fysisk møte
Dersom du helst vil møte oss fysisk eller at oppdraget blir best løyst fysisk, så er det fullt muleg.