Kriseleiing

Kriseleiinga er arbeidsutval for beredskapsarbeidet i Surnadal kommune. Kriseleiinga er samansett av ulike roller og funksjonar i kommuneorganisasjonen, i tillegg til ein fast representant frå politiet.

Kriseleiing
Namn Tittel Mobiltelefon
Hugo Pedersen ordførar/leiar 91129434
Annett Ranes varaordførar 92338986
Lars Inge Kvande Kommunedirektør 95198822
Råg Ranes beredskapskoordinator 90139231
Gunhild Eidsli Kommunalsjef helse og omsorg 97174856
Kenneth Bergstad konst. kommunalsjef oppvekst 93061792
Karin Halle kommunalsjef samfunn 41619200
Bjørn Buan kommuneoverlege 90562814
Tor Arne Moen brannsjef 90929031
Anne Lise With Vullum rådgivar informasjonsleiing 90850020
Olav Halse politistasjonssjef