Kriseleiing

Kriseleiinga er arbeidsutval for beredskapsarbeidet i Surnadal kommune. Kriseleiinga er samansett av ulike roller og funksjonar i kommuneorganisasjonen, i tillegg til ein fast representant frå politiet.

Kriseleiing
Namn Tittel Mobiltelefon
Hugo Pedersen ordførar/leiar 91129434
Annett Ranes varaordførar 92338986
Gunhild Eidsli konst.kommunedirektør 97174856
Råg Ranes beredskapskoordinator 90139231
Gunn Bredesen konst. kommunalsjef helse og omsorg
Astrid Mogstad Høivik kommunalsjef oppvekst 90075905
Karin Halle kommunalsjef samfunn 41619200
Bjørn Buan kommuneoverlege 90562814
Tor Arne Moen brannsjef 90929031
Anne Lise With Vullum rådgivar informasjonsleiing 90850020
Olav Halse politistasjonssjef