Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026 til høyring

Foto av fjellheimen - Klikk for stort bilde

Her er formannskapet sitt forslag med høyringsfrist 14. desember

Formannskapet har i sitt møte 29.11.2022 vedteke sitt forslag til Budsjett 2023 – Økonomiplan 2023-
2026 som blir utlagt til offentleg høyring med uttalefrist 14. desember kl 16.00.

Du kan sende uttale til post@surnadal.kommune.no

Høyringsdokument Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026