Høyring av forslag til nye retningsliner for motorferdsel i utmark 2022 - 2026 i Surnadal kommune

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har vedtatt å legge eit forslag til nye retningsliner for motorferdsel i utmark ut til offentleg ettersyn.

Formålet med retningslinene er å følge opp intensjonane i nasjonalt regelverk for motorferdsel i utmark og legge til rette for god saksbehandling innafor dette feltet i Surnadal kommune.

Spørsmål rettast til Håvard Stensønes, 97978216.

Merknadar sendast skriftleg til Surnadal kommune innan 10. oktober 2022.

E-postadresse: post@surnadal.kommune.no

Forslag til retningsliner (PDF, 592 kB)