Melding om oppstart av detaljreguleringsplan - Tunderheimen hyttepark/ Settemsdalen

Det varslast med dette om oppstart av arbeidet med ein detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr.92 bnr.22 - Tunderheimen Hyttepark i Settemsdalen. Det er utarbeidd eit forslag til planprogram for planarbeidet.

Høyringsdokument

 Oppstartsvarsel for kommunens hjemmesider - 92_22 Tunderheimen Hyttepark, 06.02.23 (PDF, 624 kB)

Planinitiativ 92_22, Settemsdalen, 20.05.22 (PDF, 2 MB)

Planprogram for detaljregulering 92_22 Tunderheimen hyttepark, forslag 31.01.23 (PDF, 1019 kB)

Referat fra oppstartsmøte 11.01.23 - 92_22 - Reguleringsplan for Tunderheimen hyttepark (PDF, 791 kB)

Saksutskrift - Forhåndsvurdering - reguleringsplan for Fjellbu hyttepark 92-22 (PDF, 2 MB)

 

Høyringsfrist og kontaktinformasjon

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til: post@plankontoret.net, eller på tlf: 411 47 596.     

Innspel til reguleringsarbeidet og til forslaget til planprogram sendast innan den 24.03.23 til: