Arbeidsmiljøutvalet

Arbeidsmiljøutvalet skal arbeide for eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø i verksemda.  Utvalet skal delta i planlegginga av verne- og miljøarbeidet i verksemda, og følgje nøye med på utviklinga av arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøutvalet har oppgåver etter Arbeidsmiljølova og etter Forskrift om organisering ledelse og medvirkning.

Medlemmar i Arbeidsmiljøutvalet
Arbeidsmiljøutvalet
Arbeidsgjevarrepresentantar:
1. Gunhild Eidsli
2. Karin Helen Halle
3. Kenneth Bergstad
Arbeidstakarrepresentantar:
4. Tove Naterstad
5. Lill Therese Svensli
6. Reidar Olav Rudolfsen
Varamedlemmar i Arbeidsmiljøutvalet
Vara for Namn
1 Knut Haugen
2 Astrid Mogstad Høivik
3 Gro Kvammen Sæter
4-5 Heidi Helgetun
Lillian Væge Glærum
6 Daniel Nicolaisen Haarstad -Bøe