Formannskapet

Formannskapet fattar vedtak i saker der dei har fått delegert fullmakt av kommunestyret eller der lov og forskrift krev det.

Formannskapet sin hovudfunksjon

Formannskapet gjev tilråding til kommunestyret i saker som gjeld årsbudsjett, økonomiplan og tertialrapportar.

Som budsjettnemnd og overordna plannemnd blir formannskapet utvida med leiarane av hovudutvala, og dei av desse som ikkje er medlem av formannskapet får då talerett.

Andre oppgåver

Formannskapet har og saker om kultur og fritid, nærings- og utviklingsarbeid, landbruk og reiseliv.

Dessutan er formannskapet valstyre, bibliotekstyre, driftsstyre for Surnadal Idrettshall og fondsstyre for Kleivafondet.  

Formannskapet - Klikk for stort bilde
Formannskapet
Namn Parti
1. Hugo Pedersen Sp
2. Annett Ranes Ap
3. Gøran Bolme Sp
4. Helge Røv Ap
5. Jorid Aarvåg Ap
6. Ole Joar Karlstad Bruset H
7. Mette Helen Strand Mikkelsen H
8.Nils Petter Tonning FrP
9.Bjørg Aa H
Formannskapet, vara 1-5
Vara 1-5 Parti
1. Silje Beate Gulbrandsen Holten Sp
2. Øystein Halle Ap
3. Bergsvein Brøske Sp
4. Eva Jorid Svendsen Ap
5. Ken Marius Pedersen Sp
6. Mona Rita Brøske Rønning Ap
7. Tina Hopstad Sp
Formannskapet vara 6-9
Vara 6-9 Parti
1.Kjell Gunnar Polden MDG
2. Trond Håskjold H
3. Tor Rune Halset H
4. Kjell Johan Larsen MDG
5. Arve Johansen Ervik H
6.Odd Magne Gulla H