Sakkyndig nemnd for eigedomsskatt

Sakkyndig nemnd for eigedomsskatt
Medlemmar Personlege varamedlemmar
Eilert Mikkelsen (leiar) Ann Grete Gravvold
Hallvard Haugen Per O. Moen
Liv Grimsmo Mona Rita Rønning