Verneområdestyret for Trollheimen

Verneområdestyret for Trollheimen er forvaltningsmyndigheit for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområde og Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat. 

Helge Røv (Ap) er styremedlem og Silje Beate Holten (Sp) er varamedlem frå Surnadal kommune i Verneområdestyret for Trollheimen.  

Du finn informasjon om rammer for verneområdestyrets arbeid, aktuelle saker og møtedokument på nettsida til Verneområdestyret for Trollheimen