Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal vere ungdommen sitt talerøyr i kommunen. Dei som sit i rådet skal uttala seg om planar og saker som vedkjem ungdomen. Dei kan og sjølve ta opp saker som dei ønskjer å få handsama i formannskapet eller kommunestyret.

Surnadal kommune oppretta ungdomsrådet i 1996 som eit underutval til kulturstyret. Etter endring i politisk- og administrativ struktur i 2003, vart Ungdomsrådet lagt under Formannskapet.

Ungdomsarbeidets pris

Kvart år deler ungdomsrådet ut Ungdomsarbeidets pris, som skal gå til ein person, eit lag eller foreining som har utmerka seg positivt i ulønt ungdomsarbeid. Alle kan nominere kandidatar til prisen, som er eit kunstverk frå ein lokal kunstnar og 3 000 kroner.

Følgjande har fått prisen

 Alf Rune Rolland (1998), Asbjørn Wæge (1999), Willy Are Johansen (2000), Olav Kåre Fiske (2001), Aase Vedul Moen (2002), Trond Larsen (2003), Kjell Gunnar Polden (2004), Surnadal Bygdeungdomslag (2005), Bjørn Gunnar Ansnes (2006), Hugo Fiske Pedersen (2007) og Ingvar Terje Sæther (2008), Nils Egeness (2009), Surnadal Jeger og fiskerforening (2010), Birgit Løseth (2011), Torgunn Moen og natteravnene (2012).

Forslag til kandidat?

Har du forslag på kandidat, sender du ein e-post der du grunngjev kvifor denne kandidaten bør få prisen.

Har du spørsmål til eller om ungdomsrådet, send ein e-post til Harald Bredesen. Det same gjer du viss du har kandidat til Ungdomsarbeidets Pris.

 

Telefonnr. og epostadresse for Ungdomsrådet 2019/2020

Navn ungdomsrådsrepr.

Tlf.nr.

epostadresse

Emily Pallado Stangvik

 912 48 098

emily.stangvik@gmail.com

Erik Mikkel Settemsdal

 468 25 504

erik.mikkel.settemsdal@gmail.com

Una langeland Gravvold

 901 43 186

unalgravvold@gmail.com

Mathilde Sofie Blokkhus Vikan

 454 35 893

m-vikan@outlook.com

Hedda Krangnes Edvardsen

 415 70 266

heddakrangnes@gmail.com

Olav Gjerstad Lindvåg

 416 89 237

olav.gjerstad.lindvaag@gmail.com

Elise Brøske

 941 57 021

elisebroske@gmail.com

John Einmo

 480 88 919

john-einmo@hotmail.com

Varamedlemmer:

 

 

Astrid Dammen Gjeldnes

 950 96 209

 astriddammen04@hotmail.com

Kaija Sofie Kvande

 451 61 182

 kskvande@gmail.com

Guro Moen

 934 22 648

guro.02@icloud.com

Ragnhild Gravvold

 979 79 406

 

Sindre Humberset

 450 98 184

 

Siri Sylte Heggset

 994 82 721

 

Kontaktinformasjon

Harald Bredesen
Næringskonsulent
E-post
Mobil 913 78 178