Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal vere ungdommen sitt talerøyr i kommunen. Dei som sit i rådet skal uttala seg om planar og saker som vedkjem ungdomen. Dei kan og sjølve ta opp saker som dei ønskjer å få handsama i formannskapet eller kommunestyret.

Ungdomsrådet- faste medlemmar

Ungdomsrådet- faste medlemmar
Namn Tlf. E-post
1. Ida Mo 452 61 195 E-post
2. Ingeborg Saltrø Polden 903 68 871 E-post
3. Andreas Roaldset 907 11 602 E-post
4. Jannicke Valstad Stenberg 977 64 671 E-post
5. Astrid Dammen Gjeldnes 950 96 209 E-post
6. Åsmund Humberset 410 67 050 E-post
7. Live Aakvik 941 57 021 E-post
8. Thor Alfred Sæter Lediard 913 62 726 E-post

Ungdomsrådet -vara medlemmar

Ungdomsrådet -vara medlemmar
Namn Tlf. E-post
1. Marion Dragset 413 90 844 E-post
2. John Bjørnar Eggen Sæther 463 10 735 E-post
3. Isak Sande Fjellås 954 57 595 E-post
4. Elisabeth Marie Roaldseth 459 66 261 E-post
5. Even Alexander Utvik-Strand E-post
6. Signe Roaldset E-post
7. Bunnisa Khampsup 980 65 078 E-post
8. Elisabeth Settemsdal

Surnadal kommune oppretta ungdomsrådet i 1996 som eit underutval til kulturstyret. Etter endring i politisk- og administrativ struktur i 2003, vart Ungdomsrådet lagt under Formannskapet.

Nytt ungdomsråd blir konstituert kvart år i slutten av oktober.