Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal vere ungdommen sitt talerøyr i kommunen. Dei som sit i rådet skal uttala seg om planer og saker som vedkjem ungdomen. Dei kan og sjølve ta opp saker som dei ønskjer å få behandla i formannskapet eller kommunestyret.

Ungdomsrådet- faste medlemmar

Ungdomsrådet- faste medlemmar
Namn Periode
1. Tor Asbjørn Mikkelsen Karlsen 2023-2025
2. Martin Øysteinsson Sollid 2023-2025
3. Ingeborg Saltrø Polden 2022-2024
4. Live Aakvik 2022-2024
5. Jannicke Valstad Stenberg 2022-2024
6. Ida Moe 2022-2024
7. Tor Alfred Sæter Lediard 2022-2024
8. Åsmund Humberset 2022-2024

Ungdomsrådet -vara medlemmar

Ungdomsrådet -vara medlemmar
Namn Periode
1. Isak Sande Fjellås 2022-2024
2. Elisabeth Marie Roaldseth 2022-2024
3. Signe Roaldset-Fiske 2022-2024
4. Bunnisa Khamsup 2022-2024
5. Even Alexander Utvik-Strand 2022-2024

 

Nytt ungdomsråd blir konstituert kvart år i slutten av oktober.