Politiske parti og godkjente vallister

Foto. Valurne - Klikk for stort bilde

Valstyret godkjente alle 7 innleverte vallister på sitt møte 11. mai 2023. 
Desse finn du her. 

Godkjente vallister kommunestyrevalet 2023

Arbeiderpartiet (PDF, 251 kB)

Fremskrittspartiet (PDF, 243 kB)

Høyre (PDF, 293 kB)

Miljøpartiet De Grønne (PDF, 269 kB)

Rødt (PDF, 188 kB)

Senterpartiet (PDF, 417 kB)

Sosialistisk Venstreparti (PDF, 176 kB)

Det er valstyret i kommunen som behandlar og godkjenner eller forkastar vallistene.

Jfr. vallova § 6-8 må klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om å godkjenne eller forkaste eit listeforslag, sendast inn innan 7 dagar etter offentleggjering av dei godkjente vallistene.

Klagefrist på vedtaket er 1. juni 2023 kl. 12:00
Send evt. klage til: val@surnadal.kommune.no eller Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

Godkjente vallister fylkestingsvalet 2023