Søke på helse og omsorgstenester

Det er eit felles søknadskjema for helse- og omsorgstenester i Surnadal kommune

Slik søkjer du om helse- og omsorgstenester

  • Fyll ut søknadsskjema (PDF, 77 kB) og beskriv kva du treng hjelp til.
  • Skriv ut skjema, skriv under og lever skjema til Koordinerande eining, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.
  • Det er den som treng hjelp, eventuelt pårørande og personar med fullmakt, som skal skrive under på søknaden.

Informasjon om sentrale rettigheiter for pasientar, brukarar og pårørande i den kommunale helse- og omsorgstjenesta

Les meir her:

 

Informasjon til alle søkjarar/tenestemottakarar om Kommunalt pasient- og brukarregister (KPR)

Helsedirektoratet har i samband med etableringa av Kommunalt pasient- og brukarregister laga ei brosjyre om korleis kommunar behandlar personopplysningar.

Brosjyren kan du laste ned på både nynorsk/bokmål, samisk, engelsk og urdu frå Helsedirektoratet sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Elizabeth Miciano
Rådgjevar
E-post
Mobil 482 03 716
Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 16:00