Søke på helse og omsorgstenester

Det er eit felles søknadskjema for helse- og omsorgstenester i Surnadal kommune

Slik søker du helse- og omsorgstenester

Beskriv kva du treng hjelp til, så vurderer vi kva tenester som passar best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandlar kunne ta kontakt med deg for vidare saksgang. 

Det er den som treng hjelp, eventuelt verge eller pårørande med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.

Kva må du gjere før du søker?
 • Du må ha tilgong til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides)
 • Om verge eller pårørande loggar seg inn med ID-porten, må fullmakt leggjast ved.
 • Last ned og fyll ut fullmakt her (PDF, 53 kB)
 • Fullmakta kan leggast ved søknaden som PDF (eller ettersendast).
Søknadsskjema

 

Gå til søknadsskjema

Dersom du har en eldre nettleser kan du oppleve at skjemaet ikke fungerer og ikke blir sendt inn til oss.
Du bør jevnlig oppdatere nettleseren for optimal brukeropplevelse.

Skjemaet støtter ikke bruk av Internet Explorer 11.

Her kan du selv sjekke hvilke nettleser du har:
www.whatismybrowser.com

Søknadsskjema i papirversjon

Du kan skrive ut utskriftsvennleg søknadsskjema for helse og omsorgstenester (PDF, 239 kB). Skjemaet må fyllast ut, underteiknast og sendast til Surnadal kommune, Koordinerande eining, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal. Du kan også kontakte servicetorget eller koordinerande eining for å få skjemaet utdelt ved oppmøte eller tilsendt.

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist, søknader blir behandla fortløpande

Kva skjer vidare?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad.
Svar på søknad kjem innan 4 veker.
Dersom vi ikkje klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle kor lang tid vi trur det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbodet som passar best for deg, kjem vi vanlegvis på heimebesøk. Avtale om heimebesøk gjer vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilga ein eller fleire helse- og omsorgstenester. Når du søkjer helse- og omsorgstenester er det koordinerande eining i kommunen som behandler søknaden.

Koordinerande eining

Dersom du har behov for koordinering av helse- og omsorgstenester over lengre tid, kan du ha rett til å få utarbeida Individuell plan (IP) eller få tildelt ein koordinator.

Klage

Får du ikkje tilbod om helse- og omsorgstenester, vil vi gje deg ei begrunning for dette.
I svaret får du og informasjon om korleis du klagar. Saksbehandlaren din kan hjelpe deg med å klage.

Rett til å klage - Helsnorge.no

Pasient- og brukerombudet

Oversikt over tenester
 • Velferdsteknologi
 • Praktisk bistand (Heimehjelp mm)
 • Pårørandestøtte (omsorgsstønad, støttekontakt, avlastningstiltak)
 • Transportstøtte for funksjonshemma
 • Matombringing
 • Dagsenter for eldre/psykiatri/buteneste
 • Psykisk helsearbeid
 • Fysioterapi og ergoterapi
 • Brukarstyrt personlig assistent
 • Individuell plan
 • Omsorgsbustad
 • Heimesjukepleie
 • Kort- og langtidsopphald på sjukeheim
Informasjon til alle søkjarar/tenestemottakarar om Kommunalt pasient- og brukarregister (KPR)

Helsedirektoratet har i samband med etableringa av Kommunalt pasient- og brukarregister laga ei brosjyre om korleis kommunar behandlar personopplysningar.

Brosjyren om behandling av personopplysningar kan du laste ned på både nynorsk/bokmål, samisk, engelsk og urdu frå Helsedirektoratet sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Elizabeth Miciano
Rådgjevar
E-post
Surnadal kommune
E-post
Telefon +47 71 65 58 00

Betjent sentralbord: 09:00 - 15:00

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30