Todalen og Stangvik barnehage

Lokalisering

Barnehagen er ein del av Todalen og Stangvik oppvekstsenter som ligg i Melhus- krysset på Kvanne, i same bygg som skulen.

Organisering

Todalen og Stangvik barnehage er ein 3-avdelingsbarnehage. Antal ungar varierer litt år for år, men omkring 35-40 ungar, fordelt på 3 avdelingar etter alder. Alderen på ungane er frå 1-5 år.

Særpreg

Barnehagen ligg oppå ein liten bakketopp med fint og variert skogsterreng omkring. Vi har ein lavvo og ei grillhytte i skogen som vi nyttar mykje.

Artikkelliste