Tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne

Alle barn skal ha eit godt og tilpassa tilbud i tråd med barnehagelova og rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgaver.

Barnehagetilbudet skal tilpasses barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.
Foresatte kan, i samarbeid med barnehagen, søke om ekstra tilrettelegging.

Dersom du lurer på om barnet ditt har rett til tilrettelegging - ta kontakt med pedagogisk leiar eller styrar i barnehagen din. Dei vil gi deg råd og veiledning vidare.