Bålbrenning

Surnadal kommunestyre har vedtatt ei lokal forskrift som seier at all utandørs brenning og brenning av avfall i småomnar er forbode. Forskrifta opnar likevel for brenning til nokre føremål, anten med direkte heimel i forskrifta, eller etter søknad.

Kontaktinformasjon

Tor Arne Moen
Brannsjef
E-post
Mobil 909 29 031