Bålbrenning

Surnadal kommunestyre har vedtatt ei lokal forskrift som seier at all utandørs brenning og brenning av avfall i småomnar er forbode. Forskrifta opnar likevel for brenning til nokre føremål, enten med direkte heimel i forskrifta, eller etter søknad.

Kva betyr bålforbod?

I Norge er det generelt bålforbod i utmark frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbode å tenne opp bål og grill (også eingongsgrill) i nærleiken av skog, kystområde og anna utmark.

Forbodet omfattar ikkje innmarka di eller din eigen hage.

Er det unntak?

I perioden med generelt bålforbod har du lov til å tenne små kaffebål der det er opplagt at det ikkje kan starte ein brann. Dette kan for eksempel vere:

  • dersom det ligg snø på bakken eller det har regna i lang tid
  • du grillar på stranda i god avstand frå skog og vegetasjon
  • du grillar på tilrettelagte grill- og bålplassar godkjende av kommunen

Må eg melde frå?

Du må sende innmeldingsskjema/søknad til kommunen i god tid før du tenner vanleg bål, pinse- eller sankthansbål. Det er kun lov til å tenne bål med reint trevirke. Brenning av hageavfall eller anna avfall er uansett ikkje lov. 

Meld frå om bålbrenning