Brannførebygging

Å førebygge brann betyr å finne og fjerne brannkjelder før brann oppstår. Å begrense brann er å gjere tiltak for at konsekvensane blir minst muleg om brann likevel skulle oppstå.

Her er DSB si Veiledning til forskrift om brannforebygging

Kontaktinformasjon

Feiar
E-post
Hans Christian Hårstad
Feiar
E-post
Tor Arne Moen
Brannsjef
E-post