Brannforebygging

Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann er å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig om brann likevel skulle oppstå.

Her er DSB si Veiledning til forskrift om brannforebygging

Kontaktinformasjon

Feiar
E-post