Riktig fyring

Et stort antall branner oppstår på grunn av feil bruk, uhell, monteringsfeil og uaktsomhet i forbindelse med fyringsanlegg.

For å unngå problemer kan disse rådene være lure å følge:

  1. Bruk tørr ved som brenner godt
  2. Fyr med god trekk og lite brensel
  3. Unngå rundfyring
  4. Unngå å fyre hardt i flere ildsteder tilkoblet samme pipe
  5. Husk gnistfanger i peisen

Tørr ved gir mer enn dobbelt så mye varmeenergi som våt ved og soter ubetydelig. Fuktig ved skaper mye sot og kan også forårsake pipebrann. Bruk derfor ved som er lagret tørt over en lengre periode. Nåletrær gir gnister, mens løvtrær brenner med rolig flamme.

Legg inn små mengder ved om gangen og reguler trekken slik at veden brenner friskt. For store mengder ved og lite trekk i ovnen kan danne beksot i pipa, med fare for pipebrann. Sotskade kan oppstå i bolig eller hytte, og i verste fall kan dette medføre spredning av kullos (CO) med fare for forgiftning.

Bruk aldri bensin, parafin, eller annen brannfarlig væske til opptenning!

Kontaktinformasjon

Feiar
E-post