Riktig fyring

Et stort antal brannar oppstår på grunn av feil bruk, uhell, monteringsfeil og uaktsomheit i forbindelse med fyringsanlegg.

Slik fyrer du riktig

  • Bruk tørr ved som brenn godt
  • Fyr med god trekk og lite brensel
  • Unngå rundfyring
  • Unngå å fyre hardt i fleire eldstader tilkopla same pipe
  • Hugs gnistfangar i peisen

Tørr ved gir meir enn dobbelt så mykje varmeenergi som våt ved og sotar ubetydeleg. Fuktig ved skapar mykje sot og kan også forårsake pipebrann. Bruk derfor ved som er lagra tørt over ein lengre periode. Nåletre gir gnistar medan lauvtre brenn med roleg flamme.

Legg inn små mengder ved om gongen og reguler trekken slik at veden brenn friskt. For store mengder ved og lite trekk i omnen kan danne beksot i pipa med fare for pipebrann. Sotskade kan oppstå i bustad eller hytte og i verste fall kan dette medføre spreeing av kolos (CO) med fare for forgiftning.

Bruk aldri bensin, parafin, eller anna brannfarleg væske til opptenning!