Eigedomsskattelister

Bilde av ei hand som held eit leikehus - Klikk for stort bilde canva.com

I Surnadal er det eigedomsskatt på både bustad-, fritidsbustad- og næringseigedommar. 

Skattelista for eigedomsskatt i Surnadal kommune er også lagt ut til offentleg ettersyn i ekspedisjonen på kommunehuset frå 01.03.2023.

Skatten er 7 ‰ av taksten med unntak for bustader og fritidsbustader der skatten er 3,41 ‰ av berekningsgrunnlaget. Eiendomsskatten fakturerast saman med kommunale avgifter i fire terminar.

Klage på eigedomsskatt

Klage på fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år i forbindelse med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare.

Klagen skal være skriftleg og sendast: Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal eller på e-post: post@surnadal.kommune.no 

Klagesfrist: 12. april 2023

Sjå skattelistene her

Eigedomsskatteliste 2023 (PDF, 4 MB)

Fritaksliste 2023 (PDF, 68 kB)

Skattelista for eigedomsskatt i Surnadal kommune er også lagt ut til offentleg ettersyn i ekspedisjonen på kommunehuset frå 01.03.2023.

Skatten er 7 ‰ av taksten med unntak for bustader og fritidsbustader der skatten er 3,41 ‰ av berekningsgrunnlaget. Eiendomsskatten fakturerast saman med kommunale avgifter i fire terminar.

Klage på eigedomsskatt

Klage på fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år i forbindelse med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare.

Klagen skal være skriftleg og sendast: Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal eller på e-post: post@surnadal.kommune.no 

Klagesfrist: 12. april 2023

Sjå skattelistene her

Eigedomsskatteliste 2023 (PDF, 4 MB)

Fritaksliste 2023 (PDF, 68 kB)