Eigedomsskatteliste 2024

Bilde av ei hand som held eit leikehus - Klikk for stort bilde canva.com

For 2024 blir det skrive ut eigedomsskatt i Surnadal kommune på bakgrunn av vedtak i kommunestyret i sak 81/23 den 14.12.2023.

Eigedomsskatteliste for utskriven eigedomsskatt 2024

Alle eigarar får tilsendt skatteseddel for sin eigedom, samtidig som skattelista blir lagt ut til offentleg ettersyn. Skattelista for eigedomsskatt i Surnadal kommune blir lagt ut til offentleg ettersyn i ekspedisjonen på kommunehuset 01.03.2024.

Eigedomsskatteliste 2024 (PDF, 4 MB)

Liste over eigedommar som er fritekne for eigedomsskatt 2024

Fritaksliste (PDF, 34 kB)