Klage på eigedomsskatten

Metoden som er brukt for å fastsette skattegrunnlaget ditt bestemmer om du kan rette klage eller gjere endringar i grunnlaget for berekning av eigedomsskatten. Det ser du i tabellen i skattesetelen din. 

Klage på eigedomsskatt