Sende faktura til kommunen?

Informasjon om korleis du kan sende faktura til Surnadal kommune. 

Som hovudregel skal faktura sendast via EHF. Fakturaadressa er da organisasjonsnummeret vårt.

  • Alle einingar har samme organisasjonsnummer og dette er 964 981 892
  • Merk fakturaen med avdeling / namn på kontakperson i kommunen. 
  • Kan du ikkje sende EHF skal faktura sendast som pdf til 964981892@autoinvoice.no
  • Kommunen har ikkje anledning til å ta i mot faktura på papir eller handskrivne fakturaer.
  • Normalt må det være 30 dagars betalingsfrist på faktura, dette gjeld frå korrekt faktura er motteke av oss.