Barnevernvakt utenom ordinær arbeidstid

Surnadal og Rindal kommune er med i et interkommunalt barnevernvaktsamarbeid i Trøndelag. Sunndal og Tingvoll kommune er med i et interkommunalt barnevernvaktsamarbeid på Nordmøre og Romsdal.

Barnevernvakt

Barnevernvakta er åpen utenom ordinær kontortid, der Trøndelag har bemanning ved Trondheim politistasjon og Nordmøre og Romsdal har bemanning vekselsvis på Kristiansund og Molde politistasjon.

Barnevernvakta er bemannet med to ansatte på vakt som er tilgjengelig mellom klokken 15.30 og klokken 08.00 på hverdager, og gjennom hele helgen.

Publikum kan ta kontakt med barnevernvakta dersom de er bekymret for at barn eller unge befinner seg i krisesituasjoner.

Telefon barnevernvakt:

Surnadal og Rindal, barnevernvaktsamarbeid for Trøndelag

Telefon: 902 87 037

Sunndal og Tingvoll, barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal

Telefon: 976 01 616

Finn din lokale barnevernvakt hos barnevernvakten.no