Ettervern

Ettervern er et tilbud for unge voksne mellom 18 og 25 år som tidligere har hatt tiltak i barneverntjenesten frem til fylte 18 år.

Tilbudet er frivillig. Hvis du ønsker tilbud om ettervern, snakk med din kontaktperson i barneverntjenesten

Takker du nei til fortsatt hjelp fra barneverntjenesten når du fyller 18 år, kan barneverntjenesten spørre deg på nytt før du fyller 19 år

Om ettervernstilbudet

Du og din kontaktperson i barneverntjenesten blir sammen enig om hva slags ettervern du trenger. Hvor omfattende tilbudet er, varierer etter behov, ønske og hva barneverntjenesten har mulighet for å tilby.

Eksempler på etterverntiltak

  1. Rådgivning og veiledning
  2. Oppfølging i bolig
  3. Hjelp til å følge opp studier og praksis
  4. Økonomisk støtte
  5. Hjelp til kontakt med andre tjenester, som for eksempel NAV
  6. Forlengelse av eksisterende tiltak; for eksempel at du fortsetter å bo i fosterhjemmet ditt

 

Ettervern for barnevernsbarn — Ung.no