Ettervern

Ettervern er et tilbud for unge voksne mellom 18 og 25 år som tidligere har hatt tiltak i barneverntjenesten frem til fylte 18 år. Tilbudet er frivillig. Hvis du ønsker tilbud om ettervern, snakk med din kontaktperson i barneverntjenesten

Takker du nei til fortsatt hjelp fra barneverntjenesten når du fyller 18 år, kan barneverntjenesten spørre deg på nytt før du fyller 19 år

Om ettervernstilbudet

Du og din kontaktperson i barneverntjenesten blir sammen enig om hva slags ettervern du trenger. Hvor omfattende tilbudet er, varierer etter behov, ønske og hva barneverntjenesten har mulighet for å tilby.

Eksempler på etterverntiltak

  1. Rådgivning og veiledning
  2. Oppfølging i bolig
  3. Hjelp til å følge opp studier og praksis
  4. Økonomisk støtte
  5. Hjelp til kontakt med andre tjenester, som for eksempel NAV
  6. Forlengelse av eksisterende tiltak; for eksempel at du fortsetter å bo i fosterhjemmet ditt

Bufdir

Les mer om ettervern på Bufdir.no

Kontaktinformasjon

Indre Nordmøre barneverntjeneste
E-post
Telefon 71 65 59 00

 

Betjent sentralbord 09:00-15:00

 

Vakttelefon 08:00-15:30 

Telefon: 480 92 203
 

Barnevernvakt (utanom arbeidstid)

Surnadal og Rindal, barnevernvaktsamarbeid for Trøndelag
Telefon: 902 87 037

Sunndal og Tingvoll, barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal
Telefon: 976 01 616

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30