Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding) fra Bufdir.
(Både som privatperson og yrkesutøver med taushetsplikt).

Send inn bekymringsmelding

For privatpersoner

For barn og unge

 


Send inn bekymringsmelding anonymt

Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernstjenesten, kan du laste ned et meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barnevernstjenesten i kommunen:

Surnadal kommune,
Indre Nordmøre barnevernstjeneste,
Bårdshaugvegen 1,
6650 Surnadal.

Dette skjemaet må du sende i posten og ikke via e-post.