Demenskoordinator

Demenskoordinator er eit tilbod til deg som har demens eller er under utredning av demenssjukdom. Demenskoordinator i Surnadal leier demensgruppa i heimesjukepleien og arbeider saman med spesialhjelpepleiar Vigdis Melkild og ergoterapeut Siri Heggem Bævre. Demenskoordinator samarbeider tett med heimetenesta.

Kva gjer demenskoordinator for personar med demens og deira pårørande?

Demenskoordinator er eit bindeledd mellom personar med demens, deira pårørande og dei ulike delane av tenesteapparatet.

  • Følgjer opp personar med demenssjukdom og deira pårørande
  • Kartlegg og foretek utredningsbesøk i heimen etter avtale/samarbeid med fastlege
  • Samarbeider med heimesjukepleien, fastlegane og spesialhelsetenesta
  • Held oversikt over tilbod i kommunen for personar med demenssjukdom og deira pårørande
  • Arrangerar pårørandeskule i samarbeid med demensforeninga og kommunen
  • Samarbeider med Surnadal demensforening og helselag for eit demensvennleg samfunn og aktivitetsvenn

Pasientar, pårørande og helsepersonell kan ta direkte kontakt med demenskoordinator. Tenesta er gratis. Du treng ingen søknad eller tilvising.

Kontaktinformasjon

Sjukepleiar Tonje Bjørnås

Telefon: 90260795, tysdag og torsdag kl. 07.30-15.30

Andre dagar og på kveld kan du ringe heimetenesta: 90206398

E-post: tonje.bjornas@surnadal.kommune.no
Om eg ikkje er tilgjengeleg på telefonen, så send gjerne ein e-post. Hugs å ikkje opplyse om sensitive personopplysningar på e-post.

Besøksadresse: Bårdshaugvegen 35, 6650 Surnadal

Eksterne lenker med aktuell informasjon finn du her:

Demensplan 2025

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Veiviser Demens