Prisar på heimetenester

Gjeldande satsar for 2024. Alle prisar er inkl. m.v.a. 

Prisar på heimetenester
Type teneste Pris
Tryggleiksalarm kr 280 pr. mnd. (Etableringsgebyr kr. 1255)
Deltaking dagtilbod for demente kr 330 pr. dag
Dessert til heimebuande kr 15 pr. porsj.
Middag til heimebuande utan dessert, stor kr 110 pr. porsj.
Middag til heimebuande utan dessert, vanlig kr 71 pr. porsj.
Influensavaksine kr 350 pr. vaksine
Praktisk bistand (heimehjelp) kr 220 - 485 pr. time (sjå tabell)
Heimesjukepleie Gratis

Informasjon om ytelsar og betaling

I Budsjett- og økonomiplan 2024 - 2027 finn du informasjon om fastsetting av gebyrsatsar.

 

Prisar på heimehjelp

Prisar på heimehjelp
Inntekt Betalingssats pr. månad
2G-3G kr 1120
3G-4G kr 1725
4G-5G kr 2465
Over 5G kr 3030