Reisevaksiner

Dersom du treng reisevaksine kan du ta kontakt med helsestasjonen for å få råd og bestilling av tidspunkt for vaksine.

Helsestasjonen i Surnadal kommune tilbyr kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Vaksne som er grunnvaksinert bør ta ein oppfriskingsdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt kvart 10. år. Denne vaksinen er også anbefalt på dei fleste reiser.

Vi tilbyr også vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma (MMR) for dei som ikkje har denne.

Prisar: Kostnadar ved reisevaksinering må du betale fullt ut. Ta kontakt med helsestasjonen for oppdaterte prisar.

Reise med små barn?
For barn som i første leveår skal ha lengre opphald i land med høgare forekomst av infeksjonssjukdommar, kan det vere aktuelt å starte vaksinasjon tidlegare enn vanleg og gje dosane med kortare intervall for å rekke to eller tre dosar før avreise.

For meir info, sjå folkehelseinstituttet sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Telefon 71 65 58 80

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30