Transport til og fra dagtilbod

Vi gir eit tilbod om transport til og frå dagtilbod for funksjonshemma.

Minibuss

Vi har ein minibuss som blir nytta til å skysse personar til og frå arbeidsplassen, dagtilbod ved Trollheim AS og til Sommerrotunet aktivitetshus. Reiseruta er stort sett knytt opp mot kommunale bustader for utviklingshemma i sentrum av Surnadal.

Køyretid

Transporten til tenestetilboda går i fast rute og startar kvar morgon kl. 8.00 og fram til ca. kl. 9.30, og er tilpassa brukarane sine behov. 

Same rute i motsatt retning på ettermiddag frå kl. 13.30 - 15.30.

Kva kostar det?

Under ser du satsane for passasjerar som reiser med kommunen sin minibuss.

Betalingssatsar for minibuss
Transport med minibuss Pris
Inntil 10 km - 1 dag pr. veke kr 42,- pr. veke
Inntil 10 km - 2 dagar pr. veke kr 74,- pr. veke
Inntil 10 km - 3 dagar pr. veke kr 106- pr. veke
Inntil 10 km - 4 dagar pr. veke kr 137,- pr. veke
Inntil 10 km - 5 dagar pr. veke kr 171,- pr. veke
Over 10 km - 1 dag pr. veke kr 55,- pr. veke
Over 10 km - 2 dagar pr. veke kr 116,- pr. veke
Over 10 km - 3 dagar pr. veke kr 172- pr. veke
Over 10 km - 4 dagar pr. veke kr 227,- pr. veke
Over 10km - 5 dagar pr. veke kr 285,- pr. veke
Leige av bussen til sosial formål for tilsette kr 8,- pr. km
Utleige til andre kr 12,- pr. km

.

Kontaktinformasjon

Minibuss Bu- og aktivitetstenesta
Mobil 916 05 046

Åpningstider

Mandag - fredag
09:00 - 14:00

Stengt i fellesferien

Adresse

Røssmovegen 26
6650 SURNADAL