Transport til og fra dagtilbod

Vi gir eit tilbod om transport til og frå dagtilbod for funksjonshemma.

Minibuss

Vi har ein minibuss som blir nytta til å skysse personar til og frå arbeidsplassen, dagtilbod ved Trollheim AS og til Sommerrotunet aktivitetshus. Reiseruta er stort sett knytt opp mot kommunale bustader for utviklingshemma i sentrum av Surnadal.

Køyretid

Transporten til tenestetilboda går i fast rute og startar kvar morgon kl. 8.00 og fram til ca. kl. 9.30, og er tilpassa brukarane sine behov. 

Same rute i motsatt retning på ettermiddag frå kl. 13.30 - 15.30.

Kva kostar det?

Under ser du satsane for passasjerar som reiser med kommunen sin minibuss.

Betalingssatsar for minibuss
Transport med minibuss Pris
Inntil 10 km - 1 dag pr. veke kr 44,- pr. veke
Inntil 10 km - 2 dagar pr. veke kr 78,- pr. veke
Inntil 10 km - 3 dagar pr. veke kr 111,- pr. veke
Inntil 10 km - 4 dagar pr. veke kr 144,-- pr. veke
Inntil 10 km - 5 dagar pr. veke kr 180,- pr. veke
Over 10 km - 1 dag pr. veke kr 58,- pr. veke
Over 10 km - 2 dagar pr. veke kr 122,- pr. veke
Over 10 km - 3 dagar pr. veke kr 181,- pr. veke
Over 10 km - 4 dagar pr. veke kr 238- pr. veke
Over 10 km - 5 dagar pr. veke kr 299,- pr. veke
Leige av bussen til sosial formål for tilsette kr 8,40- pr. km
Utleige til andre kr 12,60,- pr. km

.

Kontaktinformasjon

Minibuss Bu- og aktivitetstenesta
Mobil 916 05 046

Åpningstider

Mandag - fredag
09:00 - 14:00

Stengt i fellesferien

Adresse

Røssmovegen 26
6650 SURNADAL