Transport til og fra dagtilbod

Vi gir eit tilbod om transport til og frå dagtilbod for funksjonshemma.

Minibuss

Vi har ein minibuss som blir nytta til å skysse personar til og frå arbeidsplassen, dagtilbod ved Trollheim AS og til Sommerrotunet aktivitetshus. Reiseruta er stort sett knytt opp mot kommunale bustader for utviklingshemma i sentrum av Surnadal.

 

Køyretid

Transporten til tenestetilboda går i fast rute og startar kvar morgon kl. 8.00 og fram til ca. kl. 9.30, og er tilpassa brukarane sine behov. 

Same rute i motsatt retning på ettermiddag frå kl. 13.30 - 15.30.

 

Kva kostar det?

Under ser du satsane for passasjerar som reiser med kommunen sin minibuss.

Betalingssatsar 2018 for minibuss
Betalingssatsar 2018 for minibuss
Transport med minibuss Pris
Inntil 10 km - 1 dag pr. veke kr 38,- pr. veke
Inntil 10 km - 2 dagar pr. veke kr 68,- pr. veke
Inntil 10 km - 3 dagar pr. veke kr 96,- pr. veke
Inntil 10 kim - 4 dagar pr. veke kr 124,- pr. veke
Inntil 10 km - 5 dagar pr. veke kr 155,- pr. veke
Over 10 km - 1 dag pr. veke kr 49,- pr. veke
Over 10 km - 2 dagar pr. veke kr 105,- pr. veke
Over 10 km - 3 dagar pr. veke kr 156,- pr. veke
Over 10 km - 4 dagar pr. veke kr 206,- pr. veke
Over 10km - 5 dagar pr. veke kr 258,- pr. veke
Leige av bussen til sosial formål for tilsette kr 7,30 pr. km
Utleige til andre kr 10,50 pr. km

.

Kontaktinformasjon

Minibuss Bu- og aktivitetstenesta
Mobil 916 05 046

Åpningstider

Mandag - fredag
09:00 - 14:00

Stengt i fellesferien

Adresse

Røssmovegen 26
6650 SURNADAL