Følgjekort nedsett funksjonsevne

Dersom du har fysiske eller psykiske funksjonshemmnger, kan du søkje om eit følgjekort.

Følgjekortet gir deg rett til å ha med ein person som slepp å betale for
billetten sin. Dette kan for eksempel vera på kultur- og fritidsarrangement eller på offentleg transport som har godtatt ordninga.

Les utfyllande informasjon på søknadsskjema (PDF, 34 kB).