Kjøp av krykker

Krykker kan kjøpast ved ekspedisjonen på Surnadal sjukeheim.

For å dekkje etterspørselen etter krykker har Ergoterapitenesta kjøpt inn krykker og ispiggar som brukarane kan kjøpe til innkjøpspris.