Prisar 2018 på krykker

Krykker kan kjøpast ved ekspedisjonen på Surnadal sjukeheim. 

  • 1 par krykker: kr 300,-
  • 1 doppsko: kr 50,-
  • 1 ispigg: kr 50,-.