Parkeringskort

Parkeringsbevis gir mulegheit til parkering på reserverte parkeringsplassar.
 

Kven kan få tilbodet?

Dette er ei teneste for personar med rørsleproblem.

Korleis skal du søke?

Du får søknadsskjema ved å venda deg til sørvistorget, telefon 716 55 800. Skjema inneheld krav om attest frå lege.

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL