Parkeringstillatelse for funksjonshemmede (HC-kort)

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort). Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentleg skilta og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og vanligvis utan at du behøver å følgje den lengste fastsette parkeringstida.

Krav til søkjar:

Parkeringstillatelse gis til bilførar eller passasjer som har særleg behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  Du får vanlegvis tillatelse for to til fem år.

Vilkår førar:

  • Du må dokumentere at du har eit særlig behov for parkeringslettelse ved bustad, arbeid og/eller annen aktivitet.
  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikkje kan gå eller har store vanskar med å bevege deg over lengre avstandar.

Vilkår passasjer:

  • Du må ha behov for regelmessig hjelp utanfor motorvogn.

Vi gjer ei totalvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysningar fra legen din, og parkeringsbehovet som du sjølv oppgir.

NB! Du må anten søke som førar eller passasjer. Kortet er personleg, og har du fått kort som førar kan du ikkje bruke kortet når du sit på med andre. 

Også institusjonar kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

 

Slik søkjer du parkeringsløyve for funksjonshemma:

 

Vedlegg til søknaden:

  1. 2 passfoto av nyare dato.
  2. Kopi av førarkort dersom du søkjer som bilførar og er over 75 år.
  3. Legeerklæring.

 

Send inn søknadsskjema 

Søknaden sendast pr. post til: 

Surnadal kommune

Bårdhaugvegen 1

6650 Surnadal

 

Lenkje til 

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betjent sentralbord: 09:00 - 15:00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL