Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er brukerretta teknologisk assistanse som skal understøtte og forsterke brukaren sin tryggleik, sikkerheit og mobilitet.  

Målet er at brukarar skal meistre eige liv i eigen heim lengst muleg. Velferdsteknologien bidrar til sjølvhjelp, medbestemmelse og livskvalitet.