Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er brukerretta teknologisk assistanse som skal understøtte og forsterke brukaren sin tryggleik, sikkerheit og mobilitet.  

Målet er at brukarar skal meistre eige liv i eigen heim lengst muleg. Velferdsteknologien bidrar til sjølvhjelp, medbestemmelse og livskvalitet.

Trygghetsalarm

Om tenesta

Trygghetsalarm består av ein alarmknapp, som du ber rundt halsen eller på handleddet. Den består og av ein enhet som blir montert i boligen som mottar signal frå alarmknappen, før den ringer inn til responssenteret. Når du trykker på alarmen vil det ringe på enheten som er montert i boligen, og innan kort tid vil tilsette på responstenesta snakke til deg. Dersom du har behov for hjelp, vil dei kontakte heimetenesta, som vil komme på fysisk tilsyn til deg.

 

Målgruppe

Eldre, sjuke, funksjonshemma og andre som har redusert evne til å tilkalle hjelp på andre måtar.

Elektronisk Medisineringsstøtte

En elektronisk medisineringsstøtte varsler via lys og lyd på forhåndsinnstilte tidspunkt når medisinen skal tas. Den elektroniske medisineringsstøtten registrerer når du tar medisinen ut av dispenseren og sender varsel til helsepersonell hvis medisin ikke blir tatt, slik at de kan ringe deg eller komme på besøk for å hjelpe deg å ta medisinen din. 

Tilsyn med teknologistøtte

Det er et kamera som monteres i de(t) rom det er ønskelig det skal gjennomføres tilsyn i. Videotilsynet er direktesendt, og utføres aldri utover avtalte tidspunkt. Tilsynet vil ikke lagres, annet enn hvem som har gjennomført tilsynet og klokkeslettet. Under videotilsynet kan helsepersonell observere det som er formålet og vurdere om det er behov for å gjennomføre fysisk tilsyn.

GPS (Lokaliseringsteknologi)

Det er en GPS-enhet (mobiltrygghetsalarm) som du kan plassere på kroppen, hvor det er mest hensiktsmessig for deg. Dette kan være på armen, i jakka, på nøkkelknippet, rundt halsen etc. Den fungerer når du er ute på tur, uansett hvor du er, så fremst du har mobildekning. Pårørende eller helsepersonell kan se hvilken posisjon du har.