Ørafondet

Surnadal kommune har oppretta eit fond, Ørafondet, som skal vere eit stimuli til sikring og utvikling av Surnadalsøra.

Det blir sett av kr. 100.000,- kvart år i 3 år (2019, 2020 og 2021). Ein skal forsøke å auke midlane i fondet med å invitere private aktørar. 

Under finne du ein del informasjon i form av vedtekter og retningsliner, samt reguleringsplaner som legg føringar for utforming av tiltak.

Søknadsfrist: 15. april.

 

 

Kontaktinformasjon

Harald Bredesen
Næringskonsulent
E-post
Mobil 913 78 178

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00