Ørafondet

ØrafondetSurnadal kommune har oppretta eit fond, Ørafondet, som skal vere eit stimuli til sikring og utvikling av Surnadalsøra.

Det blir sett av kr. 200.000,- kvart år i 3 år (2022, 2023 og 2024). Ein skal forsøke å auke midlane i fondet med å invitere private aktørar. 

Under finne du ein del informasjon i form av retningsliner, samt reguleringsplaner som legg føringar for utforming av tiltak.

Søknadsfrist: 1. november

 

 

Kontaktinformasjon

Karin Helen Halle
Kommunalsjef Næring og utvikling
E-post
Mobil 41 61 92 00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00