Skjenkebevilling for enkelt bestemt høve

Eingongsbevilling for alle typar arrangement.

Når treng du å søke om skjenkebevilling for arrangement?

Du må søke om skjenkebevilling dersom:

  • du leiger lokale, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet kun har serveringsbevilling
  • du skal selge/skjenke alkohol i eit lukka selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangement i firma
  • du skal ha eit arrangement og selge alkohol i eit lokale som er ope for publikum, i lokale utan skjenkebevilling eller utandørs på eit avgrensa område.

Kva for krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøkar må vere fylt 20 år.
  • Du må oppgi ein person som skal vere ansvarleg for skjenkinga. Skjenkeansvarleg må vere fylt 20 år.

Kva kostar det?

  • Gebyrsatsen for arrangement er for tida kr 420,- pr arrangement.

Korleis søke?


Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning

Kor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstida kan ta inntil tre veker.