Leigekøyring

Leigekøyring er transport med snøskuter på oppdrag for andre. Dei aller fleste oppdraga er transport av bagasje og utstyr til private hytter. Ved bruk av leigekøyrar er det ikkje nødvendig å søkje kommunen i kvart tilfelle om å få utføre transporten.

Kven har løyve?

Her er oversikt over kven som har løyve til leigekøyring i Surnadal i inneverande periode:

 

Kva for oppdrag kan leigekøyrarane ta på seg?

  • transport mellom bilveg og hytte
  • tilsyn med privat hytte
  • transport for massemedia på reportasjeoppdrag
  • transport av funksjonshemma
  • transport av ved

Søkje om løyve til leigekøyring?

Ut frå behovet for transport er det vedtatt at det skal vere 14 leigekøyrarar fordelt på 9 soner i Surnadal kommune. Løyva er for tida fullsett i perioden 2018-2022.

Dei som har snøskuter i anna næring skal prioriterast ved tildeling, og det skal leggast vekt på den næringsmessige betydninga for den enkelte.

Kontaktinformasjon

Bodil Gjeldnes
Miljøvernkonsulent
E-post
Mobil 901 77 053

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL