Forsøpling

Meld frå om forsøpling, overfylte søppeldunkar og rot på offentlege stader

Kva kan du gjere?

  • Ta bilde av avfallet og send inn bildet saman med ein kort beskrivelse av lokaliteten og problemet og meld frå om forsøplinga det i dette skjemaet

Kva kan kommunen gjere?

  • Kommunen skal drive tilsyn med situasjonen og kan pålegge opprydning og fjerning av avfall og brukte gjenstandar.
  • Kommunen kan og pålegge den ansvarlege å sende inn nødvendige opplysningar eller gjere undersøkingar.
  • For å sikre at den ansvarlege ryddar opp innan fastsatt frist, kan kommunen vedta tvangsmulkt med hjemmel i forureiningslova.
  • Kommunen kan i enkelte tilfeller sjølv gjennomføre opprydning og i etterkant kreve refusjon av forurensaren.

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betjent sentralbord: 09:00 - 15:00

Staffan Sandberg
Miljøvernkonsulent
E-post
Mobil 469 55 840