Forsøpling

Meld frå om forsøpling, overfylte søppeldunkar eller rot på offentlege stader

Kva kan du gjere?

Ta bilde av avfallet og send inn bildet saman med ein kort beskrivelse av lokaliteten og problemet. Bruk dette skjemaet for å tipse oss om forsøpling.

Kva kan kommunen gjere?

  • Kommunen skal drive tilsyn med situasjonen og kan pålegge opprydding og fjerning av avfall og brukte gjenstandar.
  • Kommunen kan og pålegge den ansvarlege å sende inn nødvendige opplysningar eller gjere undersøkingar.
  • For å sikre at den ansvarlege ryddar opp innan fastsett frist kan kommunen vedta tvangsmulkt med heimel i forureiningslova.
  • Kommunen kan i enkelte tilfelle sjølv gjennomføre opprydding og i etterkant kreve refusjon av forurensaren.