Kommunedelplan for Naturmangfold

Surnadal kommune lager ein plan for naturmangfold og ber om innspel til arbeidet

Gøran Bolme iTrollheimen AS Tapet av naturmangfald er aukande både i Norge og i resten av verda, og fleire artar er trua av utrydding no enn på noko anna tidspunkt i historia. Nedbygging av areal er den viktigaste årsaka. Bærekraftig bruk og forvaltning av natur er avgjerande for å stanse denne utviklinga.

Korleis kan du bidra?

 • Delta i ei spørreundersøking. Du velger sjølv om du vil svare på alle spørsmåla. Det tek omtrent 5 minutt å fullføre undersøkinga. Følg denne lenka: https://forms.office.com/r/NteJbJSSpg

 • Eller send ein epost til post@surnadal.kommune.no med tema «Kommunedelplan for naturmangfold»
  • Har du forslag til noko som bør gjerast for å ta betre vare på naturen i kommunen?
  • Kjenner du til verdifull natur som du trur kommunen ikkje veit om?
  • Kjenner du til truslar mot naturverdiane som du trur kommunen har dårleg kunnskap om?
  • Er det tema du meiner vi veit for lite om, der kunnskapen må aukast?
  • Veit du om område med framande artar? (td Rynkerose, Kjempespringfrø og Parkslirekne) (legg gjerne ved eit kart som viser område https://geoinnsyn.no/?application=orkide&project=surnadal )

Dersom du ønsker meir info om kommunedelplan for naturmangfold ta kontakt med kommunen på 901 77 053

Frist for innspel er sett til 1. mai 2022.

Kontaktinformasjon

Bodil Gjeldnes
Miljøvernkonsulent
E-post
Mobil 901 77 053