Surnadal havbruksfond

Kvart år får kommunar med havbruk ein kompensasjon for dei ulempene havbruksnæringa gir. I Surnadal kommune blir pengane sett av til Surnadal havbruksfond der ein kan søke støtte til tiltak i tråd med formåla.

Foto av havbruksanlegg - Klikk for stort bilde canva.com

Kva skal fondet brukast til?

Fondet skal brukast til kunnskapsinnhenting og næringsutvikling som vil komme anadrom fisk og akvakultur til gode. Fondet skal bidra til å kompensere for negative effektar havbruksnæringa har på samfunn og natur.  

Vedtekter for Surnadal havbruksfond (PDF, 63 kB)

Kva kan eg få støtte til?

Eksempel på tiltak som kan få støtte:

  • Habitatsforbetrande tiltak, for eksempel restaurering av sidebekkar og legge ut gytegrus
  • Undersøkingar av tilstanden i fiskebestandar
  • Utvikling av fisketurisme

Kva må søknaden innehalde?

Dette må du ha med:

  • Beskrivelse av tiltak
  • Budsjett
  • Framdriftsplan

Det er ikkje sett grenser for kor stort eller lite tiltaket kan vere. Det er heller ikkje krav om eigeninnsats, men stor eigeninnsats i form av eigne midlar eller arbeidsinnsats blir vurdert positivt. 

Søknader blir behandla fortløpande.

Send søknad til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal eller post@surnadal.kommune.no