Energitiltak ved nybygg og renovering

Redusert energibruk i bygg er ein svært viktig del av det grøne skiftet, og mykje kan gjerast både ved nybygg og renovering. Enova er eit statleg føretak som skal bidra til dette.  Enova gir deg råd om aktuelle tiltak for bustaden din og informasjon om tilskot til gjennomføring.

Gå til Enova sine nettsider